Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sunpro Vof. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens voor:

– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
– Relatiebeheer
– Nieuwsbrieven
– Aanbiedingen
– Personeelsadministratie
– Administratieve handelingen

Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming
te vragen. Sunpro Vof. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Sunpro Vof. gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

– Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om
uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij sturen u
orderbevestigingen, facturen en indien nodig herinneringen of aanmaning.
Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te
gebruiken voor administratieve verwerking, zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
– Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de status van uw bestelling en om u op de hoogte te
houden van offertes en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit bij ons aangeven.
– Als u bij Sunpro Vof. een bestelling plaatst, offerte en/of informatie aanvraagt bewaren wij uw gegevens op
een Secure Server (beveiligde computer).
– Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens
gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze
marketingacties te meten.

Sunpro Vof verkoopt uw gegevens niet

Sunpro Vof. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met
partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken
cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over
het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het
winkelen bij geen cookies ontvangt.

Gegevensbeveiliging

Sunpro Vof. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Sunpro Vof. Maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.
Sunpro Vof. Maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed
beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media buttons op onze website staan. Dit is om het zo gemakkelijk mogelijk te maken
om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en moeten zich houden aan de EU-US privacy
shield. Wij maken gebruik van:

Facebook
Twitter
YouTube
Whatsapp
LinkedIn
Instagram

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Sunpro Vof. is niet verantwoordelijk voor het privacy
beleid van websites die niet onder Sunpro Vof. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring
van de betreffende websites.

Meldplicht datalekken

Sunpro Vof. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder
vervolgens aan de VGA meldt aan de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van
de persoonsgegevens.

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Sunpro Vof., dan kunt u contact met ons opnemen.
Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of
wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor
een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@sunpro.nl.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website.
www.sunpro.nl